varduna-mleko

Млеко
Управљање процесима у млекари

Повежите пословне токове вашег млекарског пословања од откупа сировог млека до продаје готових производа у јединствену и функционалну целину.

Пословање унутар млекарске индустрије захтева велику одговорност и организацију. Млеко је апликација направљена да омогући брз и тачан унос и прецизну обраду података на свим нивоима пословања и помогне вам да будете одговорни и организовани. Откуп сировог млека, лабораторијске анализе, евиденција и контрола добављача (фармера), законски обрачун премије, праћење купаца, обрачун рабата и поруџбине робе су само неке од добро разрађених функционалности ситема.

Предности система

varduna-lager-prednosti

ДИГИТАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА

Аутоматизација и повезивање пословних активности кроз систем увезаних и контролисаних докумената.
varduna-erp-prednosti

БЕСПРЕКОРАН УНОС ПОДАТАКА

Евидентирање података без дуплирања и додатних обрада. Подаци се уносе на једном месту и аутоматски реплицирају у делове система у којима се обрађују.
varduna-lager

ЈЕДНОСТАВАН ПРИСТУП И КОРИШЋЕЊЕ

Стандардизовани систем, лак за коришћење свим запосленима којим се ефикасно смањују трошкови пословања. Брз и једноставан приступ пословним извештајима на мобилном телефону или таблету.
varduna-lager

Опис производа

Откуп и пријем млека, обрачун накнаде произвођачима, обрачун премије

Лабораторијске анализе и контрола квалитета млека

Производња млека и млечних прозивода (повезивање са складиштима, систем лотовања)

Теренско прикупљање поруџбина

Напредан систем додељивања рабата (количински, рабати за купца, производ, место, возача)

Аутоматизација продаје, креирање рачуна

Утовар и дистрибуција робе

Функционалност система

varduna-erp-funkcionalnosti

УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА

Сви подаци се чувају централно, на једном месту, тако да свака промена, коју уради један корисник, аутоматски постаје видљива свим осталим корисницима који имају потребна права приступа.
varduna-erp-funkcionalnosti

ПРИЛАГОЂЕНО ВАМА

Млекаре се једноставно конфигурише и прилагођава захтевима млекаре изменом параметара или брзом надоградњом нових функционалности.
varduna-erp-funkcionalnosti

СИГУРНОСТ ПОДАТАКА

Обезбеђена је висока сигурност података система, као и права приступа подацима. Сваки корисник има своју лозинку, а за сваки унесени, измењени или обрисани податак систем чува информацију, који је корисник то урадио и у које време. Корисник имаодговарајуће улоге, које му дефинише право приступа систему.
varduna-erp-funkcionalnosti

УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА

Сви подаци се чувају централно, на једном месту, тако да свака промена, коју уради један корисник, аутоматски постаје видљива свим осталим корисницима који имају потребна права приступа.
varduna-erp-funkcionalnosti

ПРИЛАГОЂЕНО ВАМА

Млекаре се једноставно конфигурише и прилагођава захтевима млекаре изменом параметара или брзом надоградњом нових функционалности.
varduna-erp-funkcionalnosti

СИГУРНОСТ ПОДАТАКА

Обезбеђена је висока сигурност података система, као и права приступа подацима. Сваки корисник има своју лозинку, а за сваки унесени, измењени или обрисани податак систем чува информацију, који је корисник то урадио и у које време. Корисник имаодговарајуће улоге, које му дефинише право приступа систему.

Захтев за понуду

Попуните формулар и наш представник продаје ће Вас контактирати
Пошаљи захтев

Коришћене технологије

За разлику од система страних софтерских компанија, увођење Вардуна система је могуће уз минимална, финансијска улагања, јер користи опен соурце технологије, што знатно смањује трошкове њихове имплементације и експлоатације.

Референце

Mleko reference mlekara granice

Наши остали производи