varduna-mleko

Mleko
Unapređena nabavka, proizvodnja i prodaja mleka

Povežite sve poslovne aktivnosti u vašeg mlekarskog poslovanja od otkupa, proizvodnje, prodaje do finansijskih i knjigovodstvenih aktivnosti u jednu funkcionlnu celinu, koristeći mogućnosti posebno kreirane aplikacije.

Unapredite svoje poslovanje unutar mlekarske industrije bržim i tačnijim unosom podataka, jednostavnijim pristupom izveštajima, praćenjem i kontrolom terenskog prikupljanja, utovara i sistema dodele rabata od prodaje mleka i to sa samo nekoliko klikova na vašem mobilnom telefonu ili tabletu.

Prednosti sistema

varduna-lager-prednosti

DIGITALNA EVIDENCIJA

Automatizacija i povezivanje svih poslovnih aktivnosti mlekarske delatnosti u jedinstven i pregledan sistem.
varduna-erp-prednosti

BESPREKORAN UNOS PODATAKA

Bez ručno vođenje evidencije podataka, greške prilikom unosa podataka u sistem se svode na minimum.
varduna-lager

JEDNOSTAVAN PRISTUP I KORIŠĆENJE

Standardizovani sistem, lak za korišćenje svim zaposlenima kojim se efikasno smanjuju troškovi poslovanja. Brz i jednostavan pristup poslovnim izveštajima na mobilnom telefonu ili tabletu.
varduna-lager

Opis proizvoda

Otkup i prijem mleka, obračun naknade proizvođačima

Proizvodnja mleka i mlečnih prozivoda (povezivanje sa skladištima, sistem lotovanja)

Terensko prikupljanje porudžbina

Napredan sistem dodeljivanja rabata (količinski, rabati za kupca, proizvod, mesto, vozača)

Automatizacija prodaje, kreiranje računa

Utovar robe

Funkcionalnost sistema

varduna-erp-funkcionalnosti

UPRAVLJANJE PROCESIMA

Svi podaci se čuvaju centralno, na jednom mestu, tako da svaka promena, koju uradi jedan korisnik, automatski postaje vidljiva svim ostalim korisnicima koji imaju potrebna prava pristupa.
varduna-erp-funkcionalnosti

PRILAGOĐENO VAMA

Varduna ERP može lako da se konfiguriše i prilagodi zahtevima konkretnog preduzeća isključivo izmenom parametara kroz sam sistem. Na taj način se omogućava brzo i efikasno uvođenje sistema.
varduna-erp-funkcionalnosti

SIGURNOST PODATAKA

Obezbeđena je visoka sigurnost podataka sistema, kao i prava pristupa podacima. Svaki korisnik ima svoju lozinku, a za svaki uneseni, izmenjeni ili obrisani podatak sistem čuva informaciju, koji je korisnik to uradio i u koje vreme. Korisnik imaodgovarajuće uloge, koje mu definiše pravo pristupa sistemu.
varduna-erp-funkcionalnosti

UPRAVLJANJE PROCESIMA

Svi podaci se čuvaju centralno, na jednom mestu, tako da svaka promena, koju uradi jedan korisnik, automatski postaje vidljiva svim ostalim korisnicima koji imaju potrebna prava pristupa.
varduna-erp-funkcionalnosti

PRILAGOĐENO VAMA

Varduna ERP može lako da se konfiguriše i prilagodi zahtevima konkretnog preduzeća isključivo izmenom parametara kroz sam sistem. Na taj način se omogućava brzo i efikasno uvođenje sistema.
varduna-erp-funkcionalnosti

SIGURNOST PODATAKA

Obezbeđena je visoka sigurnost podataka sistema, kao i prava pristupa podacima. Svaki korisnik ima svoju lozinku, a za svaki uneseni, izmenjeni ili obrisani podatak sistem čuva informaciju, koji je korisnik to uradio i u koje vreme. Korisnik imaodgovarajuće uloge, koje mu definiše pravo pristupa sistemu.

Zahtev za ponudu

Popunite formular i naš predstavnik prodaje će Vas kontaktirati
Pošalji zahtev

Korišćene tehnologije

Za razliku od vodećih, stranih, softerskih kompanija, uvođenjev Varduna sistema je moguće uz minimalna, finansijska ulaganja, jer koristi open source tehnologije, što znatno smanjuje troškove njihove implementacije i eksplatacije.

Reference

Mleko reference mlekara granice

Naši ostali proizvodi