varduna-mleko

Mleko
Upravljanje procesima u mlekari

Povežite poslovne tokove vašeg mlekarskog poslovanja od otkupa sirovog mleka do prodaje gotovih proizvoda u jedinstvenu i funkcionalnu celinu.

Poslovanje unutar mlekarske industrije zahteva veliku odgovornost i organizaciju. Mleko je aplikacija napravljena da omogući brz i tačan unos i preciznu obradu podataka na svim nivoima poslovanja i pomogne vam da budete odgovorni i organizovani. Otkup sirovog mleka, laboratorijske analize, evidencija i kontrola dobavljača (farmera), zakonski obračun premije, praćenje kupaca, obračun rabata i porudžbine robe su samo neke od dobro razrađenih funkcionalnosti sitema.

Prednosti sistema

varduna-lager-prednosti

DIGITALNA EVIDENCIJA

Automatizacija i povezivanje poslovnih aktivnosti kroz sistem uvezanih i kontrolisanih dokumenata.
varduna-erp-prednosti

BESPREKORAN UNOS PODATAKA

Evidentiranje podataka bez dupliranja i dodatnih obrada. Podaci se unose na jednom mestu i automatski repliciraju u delove sistema u kojima se obrađuju.
varduna-lager

JEDNOSTAVAN PRISTUP I KORIŠĆENJE

Standardizovani sistem, lak za korišćenje svim zaposlenima kojim se efikasno smanjuju troškovi poslovanja. Brz i jednostavan pristup kumulativnim izveštajima na mobilnom telefonu ili tabletu.
varduna-lager

Opis proizvoda

Otkup i prijem mleka, obračun naknade proizvođačima, obračun premije

Laboratorijske analize i kontrola kvaliteta mleka

Proizvodnja mleka i mlečnih prozivoda (povezivanje sa skladištima, sistem lotovanja)

Terensko prikupljanje porudžbina

Napredan sistem dodeljivanja rabata (količinski, rabati za kupca, proizvod, mesto, vozača)

Automatizacija prodaje, kreiranje računa

Utovar i distribucija robe

Funkcionalnost sistema

varduna-erp-funkcionalnosti

UPRAVLJANJE PROCESIMA

Svi podaci se čuvaju centralno, na jednom mestu, tako da svaka promena, koju uradi jedan korisnik, automatski postaje vidljiva svim ostalim korisnicima koji imaju potrebna prava pristupa.
varduna-erp-funkcionalnosti

PRILAGOĐENO VAMA

Mleko se jednostavno konfiguriše i prilagođava zahtevima mlekare izmenom parametara ili brzom nadogradnjom novih funkcionalnosti.
varduna-erp-funkcionalnosti

SIGURNOST PODATAKA

Obezbeđena je visoka sigurnost podataka sistema, kao i prava pristupa podacima. Svaki korisnik ima svoju lozinku, a za svaki uneseni, izmenjeni ili obrisani podatak sistem čuva informaciju, koji je korisnik to uradio i u koje vreme. Korisnik imaodgovarajuće uloge, koje mu definiše pravo pristupa sistemu.
varduna-erp-funkcionalnosti

UPRAVLJANJE PROCESIMA

Svi podaci se čuvaju centralno, na jednom mestu, tako da svaka promena, koju uradi jedan korisnik, automatski postaje vidljiva svim ostalim korisnicima koji imaju potrebna prava pristupa.
varduna-erp-funkcionalnosti

PRILAGOĐENO VAMA

Mleko se jednostavno konfiguriše i prilagođava zahtevima mlekare izmenom parametara ili brzom nadogradnjom novih funkcionalnosti.
varduna-erp-funkcionalnosti

SIGURNOST PODATAKA

Obezbeđena je visoka sigurnost podataka sistema, kao i prava pristupa podacima. Svaki korisnik ima svoju lozinku, a za svaki uneseni, izmenjeni ili obrisani podatak sistem čuva informaciju, koji je korisnik to uradio i u koje vreme. Korisnik imaodgovarajuće uloge, koje mu definiše pravo pristupa sistemu.

Zahtev za ponudu

Popunite formular i naš predstavnik prodaje će Vas kontaktirati
Pošalji zahtev

Korišćene tehnologije

Za razliku od sistema stranih softerskih kompanija, uvođenje Varduna sistema je moguće uz minimalna, finansijska ulaganja, jer koristi open source tehnologije, što znatno smanjuje troškove njihove implementacije i eksploatacije

Reference

Mleko reference mlekara granice

Naši ostali proizvodi